גבי נתן תינוק מקועקע gabby nathan tattooed baby gabby nathan tattoed baby גבי נתן תינוק מקועקע גבי נתן ציור תינוק מקועקע gabby nathan tattooed baby painting octopus tattoo gabby nathan גבי נתן postdesigner gabby nathan גבי נתן אבות אכלו בוסר גבי נתן חתולים gabby nathan cats postdesigner גבי נתן gabby nathan gabby nathan גבי נתן gabby nathan גבי נתן gabby nathan גבי נתן gabby nathan, 2011, aya gabby nathan business as usual 2011 גבי נתן עסקים כרגיל gabby nathan, 2011 hug gabby nathan 2010 גבי נתן gabby nathan f harel 2010 gabby nathan oil painting גבי נתן maria 2010 gabby nathan גבי נתן כשחזירים יתחילו לעופף 2009 gabby nathan when pigs fly כשחזירים יתחילו לעופף גבי נתן 2009 gabby nathan gabby nathan silence 2009 גבי נתן שקט gabby nathan air2 גבי נתן גבי נתן gabby nathan air1 monkey business gabby nathan fresh paint גבי נתן צבע טרי  2009 גבי נתן gabby nathan gabby nathan גבי נתן גבי נתן גבי נתן גבי נתן gabby nathan גבי נתן גבי נתן gabby nathan גבי נתן גבי נתן gabby nathan gabby nathan גבי נתן gabby nathan גבי נתן גבי נתן גבי נתן גבי נתן
"our imaginary daughter pnina" 2015, oil on canvas, 50x70 cm, sold "our imaginary son abraham" 2015, oil on canvas, 50x70 cm, sold "our imaginary daughter zdravka" 2015, oil on canvas, 50x70 cm, sold "young couple in the south" 2015, acrylic and markers on canvas, 200x120 cm, available "fathers have eaten sour grapes" 2014, acrylic on an oil reproduction of a classic painting, sold ***click to enlarge "the former lovers orchestra" 2013, acrylic on paper, available "shelter me from wounded souls and empty lyrics" 2013, acrylic on paper, sold "wings" 2013, acrylic on paper, sold "my head is burning" 2013, acrylic on paper. mine! not for sale :) "merav" 2012, acrylic and markers on wood. a birthday gift for a special friend "aya" 2011, acrylic on vintage tapestry, 37x50cm, sold "business as usual" 2011, acrylic and markers on an old landscape oil painting, sold "dopamine" 2011, acrylic and markers on wood, 47x26cm. mine! not for sale :) "untitled" 2010, ceremic paint on vintage plate, sold "maya" 2010, acrylic and markers oncanvas, 50x30cm, sold "untitled" 2010, ceremic paint on vintage plate, sold "hug" 2010, acrylic, markers and glitter on panel, 55x40cm, sold "f. harel" 2010, acrylic and markers on a painting found in the trash, 56x37cm, sold "oil painting" 2010, acrylic and markers on canvas, 70x100cm, sold "elena" 2010, acrylic and markers on board, 37x29cm, sold "gold rush" 2010, acrylic, markers and glitter on canvas, 60x44cm, sold "maria" 2010, acrylic and markers on canvas, 50x70cm, sold "when pigs fly" detail, 2009, acrylic and markers on canvas "when pigs fly" 2009, acrylic and markers on canvas, 186x266cm. mine! not for sale :) "silence" 2009, acrylic on vintage wood burnt painting, 21x29.5cm, sold "air2" 2009, acrylic on canvas, 54x54cm, sold "air1" 2009, acrylic on canvas, 54x54cm, sold "monkey business" 2009, acrylic and markers on canvas, 130x90cm, sold "untitled" 2009, acrylic and markers on canvas, 76x50cm, sold "the good shepherd" 2009, acrylic and markers on canvas, 76x50cm, sold "the things you own end up owning you" 2008, acrylic and markers on canvas, 135x155cm, sold "thought generates reality" 2008, acrylic and markers on canvas, 50x70cm, sold "you are not your job" 2008, acrylic and markers on canvas, 175x130cm, sold "untitled" 2009, acrylic and markers on canvas, 60x20cm, sold "farewell" 2006, acrylic and markers on canvas, 80x80cm, sold "untitled" 2009, ceremic paint on vintage plate,33x27cm, sold "untitled" 2008, ceremic paint on vintage plate,27x27cm, sold "untitled" 2008, ceremic paint on vintage plate,27x27cm, sold "resuscitation" 2008, ceremic paint on vintage plate,25x25cm, sold "tomorrow" 2009, acrylic and markers on canvas, 30x30cm, sold "yesterday" 2009, acrylic and markers on canvas, 30x30cm, sold "untitled" 2008, acrylic and markers on paper, 53x30cm, sold "untitled" 2010, acrylic and markers on panel, sold "untitled" 2006, acrylic and markers on paper "untitled" 2008, painting for "eatliz" band cd cover "untitled" 2008, sketch for "eatliz" band cd cover "untitled" 2007, acrylic and ink on paper "smoke" 2008, acrylic and ink on paper "untitled" 2006, acrylic and markers on paper "untitled" 2006, acrylic and markers on cardboard "waitin" 2006, pencil and photoshop "maybe" 2006, acrylic on paper